Wanneer en hoe vaak APK keuren

Als u een voertuig in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn. Als uw voertuig APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK gekeurd moet zijn. In dit artikel leest u hier meer over.

apk

Als uw voertuig al eerder is gekeurd

Als uw voertuig al eerder is gekeurd, dan kunt u de vervaldatum van de APK-keuring bekijken bij Voertuiggegevens raadplegen (aan de rechterzijde op de pagina) of u kijkt naar de datum die op het APK-keuringsrapport staat. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden. Ook kunt u hieruit aflezen hoe vaak u uw voertuig moet laten keuren.

Wanneer keuren? Personenauto’s

(met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg):

Na 1 januari 2005:

  • Benzine, alcohol en/of elektromotor eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar na 1 januari 2005
  • Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch) Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar Alle soorten Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar

Voertuig 30 jaar of ouder

Alle soorten: eens per 2 jaar

Vóór 1 januari 1960:

Alle soorten: geen APK-plicht

 

Wanneer keuren? Zware voertuigen

(boven de 3.500 kg) Na 1 januari 1960
Alle soorten: elk jaar APK

Vóór 1 januari 1960
Alle soorten: geen APK-plicht
Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen)
Alle toelatingsdata, alle soorten: elk jaar APK

Wijziging brandstof

Als de brandstof van uw voertuig wijzigt, dan kan dit van invloed zijn op de datum per wanneer u het voertuig voor APK moet laten keuren. Bijvoorbeeld een auto gaat van benzine naar gas, de APK-keuring verandert dan van de eerste keer na 4 jaar, dan 2, weer 2 en dan 1 naar eerste APK-keuring na 3 jaar en daarna elk jaar.

APK Amersfoort

APKHet is belangrijk om de staat van uw auto met regelmaat te laten controleren door een specialist; de zogenaamde Algemene Periodieke Keuring (APK). Voor een door de RDW erkende APK in Amersfoort en omgeving kunt terecht bij Autoplaza Kannemans.

Occasions
Garage Amersfoort